Punkt i protokollet
PR
71
2018 rd
Plenum
Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29
11
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018. 
Senast publicerat 25-06-2018 11:00