Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 71/2018 rd Plenum Torsdag 21.6.2018 kl. 10.04—10.29

7.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat Finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

Statsrådets redogörelseSRR 3/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2018 rd
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån utrikesutskottets betänkande UtUB 7/2018 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 19.6.2018. 

Under debatten har Paavo Arhinmäki understödd av Li Andersson föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Utskottets förslag ”ja”, Paavo Arhinmäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 164 ja, 12 nej; 23 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.