Senast publicerat 04-06-2021 21:08

Punkt i protokollet PR 72/2016 rd Plenum Fredag 17.6.2016 kl. 12.59—15.01

8.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020

Statsrådets redogörelseSRR 3/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2016.