Senast publicerat 08-06-2021 16:19

Punkt i protokollet PR 72/2021 rd Plenum Tisdag 8.6.2021 kl. 13.59—16.01

15.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

BerättelseB 19/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021.