Senast publicerat 08-06-2021 16:19

Punkt i protokollet PR 72/2021 rd Plenum Tisdag 8.6.2021 kl. 13.59—16.01

16.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 4/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021.