Senast publicerat 08-06-2021 16:16

Punkt i protokollet PR 72/2021 rd Plenum Tisdag 8.6.2021 kl. 13.59—16.01

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 71/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2021.