Senast publicerat 14-06-2022 18:54

Punkt i protokollet PR 72/2022 rd Plenum Tisdag 14.6.2022 kl. 13.59—18.05

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 61/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—4 i proposition RP 61/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.