Senast publicerat 05-06-2021 11:37

Punkt i protokollet PR 73/2017 rd Plenum Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29

21.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 65/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 21 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 14/2017 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 65/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 65/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.