Senast publicerat 05-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 73/2017 rd Plenum Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29

25.  Statsrådets försvarspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 3/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.