Senast publicerat 05-06-2021 11:37

Punkt i protokollet PR 73/2017 rd Plenum Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01

3.  Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Statsrådets meddelandeSRM 1/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-133314
Förslag om misstroende 19.6.2017
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen, statsrådets meddelande om en förändring i regeringens parlamentariska bas, presenteras för enda behandlingen. Debatten om meddelandet avsutades i plenum 19.6.2017. 

Under debatten har Antti Lindtman understödd av Touko Aalto och Laura Huhtasaari understödd av Olli Immonen framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Laura Huhtasaaris förslag mot Antti Lindtmans förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Antti Lindtmans förslag "ja", Laura Huhtasaaris förslag "nej".
Omröstningsresultat: 173 ja, 16 nej; 10 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antti Lindtmans förslag. 
2) Förtroende för statsrådet "ja", Antti Lindtmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 104 ja, 85 nej; 10 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.