Punkt i protokollet
PR
74
2015 rd
Plenum
Onsdag 2.12.2015 kl. 13.59
4
Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 1.12.2015. 
Under debatten har Mikaela Nylander understödd av Thomas Blomqvist framställt förslag till uttalande 1—4 enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden. 
Betänkandet "ja, Mikaela Nylanders förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 28 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mikaela Nylanders förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 28 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mikaela Nylanders förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 142 ja, 28 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mikaela Nylanders förslag 4 "nej".
Omröstningsresultat: 146 ja, 23 nej; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 08-06-2016 14:20