Senast publicerat 06-06-2021 00:04

Punkt i protokollet PR 74/2019 rd Plenum Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 31/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.