Senast publicerat 05-06-2021 12:13

Punkt i protokollet PR 75/2017 rd Plenum Torsdag 22.6.2017 kl. 10.02—10.19

4.  Statsrådets försvarspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 3/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2017 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån försvarsutskottets betänkande FsUB 4/2017 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2017. 

Under debatten har Markus Mustajärvi understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Markus Mustajärvis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 162 ja, 11 nej; 26 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.