Punkt i protokollet
PR
75
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.6.2018 kl. 14.01
3
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 10/2018 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.6.2018. 
Under debatten har Timo Harakka understödd av Pia Viitanen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 1, Emma Kari har understödd av Ozan Yanar föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 2, Kari Uotila har understödd av Jari Myllykoski föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 3, Mikaela Nylander har understödd av Veronica Rehn-Kivi föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 4, Päivi Räsänen har understödd av Antero Laukkanen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 5 och Toimi Kankaanniemi har understödd av Ritva Elomaa föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 6. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Kari Uotilas förslag mot Toimi Kankaanniemis förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Timo Harakkas förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Mikaela Nylanders förslag, därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Päivi Räsänens förslag, därefter det segrande förslaget mot Emma Karis förslag och slutligen ställs det vid denna omröstning segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Toimi Kankaanniemis förslag ”ja”, Kari Uotilas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 53 nej, 11 avstår; 25 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Toimi Kankaanniemis förslag. 
2) Timo Harakkas förslag ”ja”, Toimi Kankaaniemis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 158 ja, 13 nej, 2 avstår; 26 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Timo Harakkas förslag. 
3) Mikaela Nylanders förslag ”ja”, Timo Harakkas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 65 nej, 3 avstår; 26 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Mikaela Nylanders förslag. 
4) Päivi Räsänens förslag ”ja”, Mikaela Nylanders förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 160 ja, 11 nej, 1 avstår; 27 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Päivi Räsänens förslag. 
5) Emma Karis förslag ”ja”, Päivi Räsänens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 29 nej, 2 avstår; 27 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Emma Karis förslag. 
6) Utskottets förslag ”ja”, Emma Karis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 67 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 05-07-2019 10:45