Senast publicerat 11-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 88/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.