Senast publicerat 11-06-2021 13:55

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021.