Senast publicerat 11-06-2021 13:31

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 31/2021 rd
Val

Riksdagen valde Iiris Suomela till ersättare i grundlagsutskottet.