Senast publicerat 11-06-2021 13:31

Punkt i protokollet PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

5.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 32/2021 rd
Val

Riksdagen valde Iiris Suomela till medlem och Inka Hopsu till ersättare i finansutskottet.