Senast publicerat 15-06-2021 17:34

Punkt i protokollet PR 76/2021 rd Plenum Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00—16.55

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.