Senast publicerat 25-08-2021 13:09

Punkt i protokollet PR 76/2021 rd Plenum Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00—16.55

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 71/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Jag öppnar debatten. Ledamot Könttä, varsågod. 

Debatt
16.42 
Joonas Könttä kesk :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Minulla olikin itse asiassa väärät paperit, mutta nyt löytyi oikeat paperit. 

Arvoisa herra puhemies! Tästä käytiin laaja keskustelu liikenne- ja viestintävaliokunnassa, ja siellä tuli muutamia aivan oleellisia huomioita laajalla yhteistyöllä, ja minun mielestäni ne on kirjattu tähän mietintöönkin hyvin.  

Yksi, mikä meitä paljon puhututti ja minkä nostin itsekin esiin, on se, että meillä on hyvin erityyppisiä satamia ja käyttötarkoituksia tässä maassa, ja ne on onneksi täällä nyt huomioitu. Toki tässä vielä on se pieni uhka siitä, kuinka viranomaiset sitten tätä harkinnanvaraa käyttävät, kuten tässä mietinnössäkin lukee, niissä tilanteissa, joissa paikkaa tai aluetta voidaan pitää vähäisenä. Toivon, että tässä viranomaiset käyttävät maalaisjärkeä, mutta tänne on tarkoin kirjattu, että tulkintaa on mahdollista tarkentaa myöhemmässä vaiheessa valtioneuvoston asetuksella, mikäli se osoittautuu käytännössä tarpeelliseksi, eli mikäli nähdään sellaista mielivaltaa, johon useampikin kansanedustaja on tässä talossa kiinnittänyt huomiota.  

Toinen huomio, minkä haluan vielä nostaa tästä esityksestä, on tämä esityksessä mainittu käyttötarkoitus. Eli jos on esimerkiksi satamia, joissa on ihan oikeaakin kalastustoimintaa tai liiketoimintaan pohjautuvaa kalastustoimintaa mutta se on hyvin pienimuotoista, niin niissäkin vähäisyysperiaate otettaisiin huomioon eikä sillä lailla enää vaikeuteta elinkeinon harjoittamista. 

Kokonaisuus huomioiden tämä esitys on kannatettava ja hyväksyttävä, ja uskon, että tähän mietintöönkin perustuen viranomaiset kyllä sitten käyttävät sitä valiokunnan ja eduskunnan osoittamaa tapauskohtaisuutta ja maalaisjärkeä.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 71/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.