Senast publicerat 05-06-2021 09:19

Punkt i protokollet PR 77/2017 rd Plenum Tisdag 27.6.2017 kl. 14.02

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden

Regeringens propositionRP 78/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.