Senast publicerat 05-06-2021 09:16

Punkt i protokollet PR 77/2017 rd Plenum Tisdag 27.6.2017 kl. 14.02—19.52

7.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2016

BerättelseB 3/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2017 rd. Ärendet slutbehandlat.