Senast publicerat 06-06-2021 00:31

Punkt i protokollet PR 77/2019 rd Plenum Tisdag 10.12.2019 kl. 14.00—14.02

2.  Val av statsminister

Övrigt ärendeÖ 3/2019 rd
Skrivelsen bordlagd
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen är val av statsminister. Republikens president har i en skrivelse till riksdagen av den 9.12.2019 efter att ha hört riksdagens talman meddelat att statsministerkandidat i enlighet med 61 § 2 mom. i grundlagen är riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin. Denna skrivelse har delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna. (Ö 3/2019 rd) 

Enligt 65 § 1 mom. i arbetsordningen ska ärendet bordläggas till ett följande plenum. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till andra plenum i dag. 

Riksdagen bordlade ärendet till nästa plenum i dag 10.12.2019.