Senast publicerat 16-06-2021 20:40

Punkt i protokollet PR 77/2021 rd Plenum Onsdag 16.6.2021 kl. 14.03—18.48

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 3/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 15.6.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

32 § 

Mauri Peltokangas föreslog understödd av Jani Mäkelä att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 41 ja, 12 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

37 § 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Inga förslag har framställts. Pargrafen godkänns alltså enligt betänkandet. — Nu reser sig ändå ledamot Sirén. 

Saara-Sofia Sirén saml 

Arvoisa puhemies! Meillä on pykälämuutosesitys vastalauseemme mukaisena 37 §:ään. Olin ylhäällä tuossa aikaisemmin. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärade ledamöter, det här förslaget framställdes inte och understöddes inte i det skedet det var dags för förslag och understöd och därmed hann detta redan klubbas... 

Vi går vidare till 41 §. — Ledamot Talvitie. 

Mari-Leena Talvitie saml 

Arvoisa puhemies! Tässä oli tosiaan useampia pykälämuutosehdotuksia, ja edustaja Sirén oli kyllä pystyssä silloin kun oli edustaja perussuomalaisistakin pystyssä, mutta silloin vain yksi esitys otettiin. Eli kuten on ilmoitettu ja valiokunnassakin todettu, meillä on myöskin ollut pykälämuutosesitys. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Under 32 § hade vi endast ledamot Peltokangas förslag, och vid följande punkt lade jag nog inte märke till att någon skulle ha rest sig upp. Tyvärr har den punkten gått. Jag förutsätter att ledamöterna reser sig upp vid den punkt det gäller. 

Saara-Sofia Sirén saml 

Puhemies! Olin pystyssä sen äänestyksen jälkeen. Käsitelläänkö siis pykälät erikseen? 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Varje paragraf behandlas här nu skilt för sig, och nu är vi vid 41 §. — Ledamot Sirén. 

Saara-Sofia Sirén saml 

Arvoisa puhemies! 32 §:n äänestyksen jälkeen nousin seisomaan ja olisin kertonut vastalauseemme mukaisesta pykälämuutosesityksestä 37 §:ään. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Det här blev klart, men i det skedet paragrafen var öppen lade vi inte märke till att någon skulle ha rest sig upp. Jag såg mig nog omkring härifrån, men från det här hållet såg jag ingen. Vi är nu vid 41 §. — Ledamot Talvitie. 

Mari-Leena Talvitie saml 

Arvoisa puhemies! 32 §:ään oli tosiaan muutosesitykset perussuomalaisten ryhmältä eikä meidän ryhmältämme ollut muutosesityksiä, mutta meiltä oli muutosesitys siihen 37 §:ään, joka käsittääkseni käsitellään sen 32 §:n jälkeen, josta äänestetään ennen sitä 41 §:ää, jota puhemies nyt aukaisee. [Saara-Sofia Sirén: Ja josta puhemies ei pyytänyt tekemään esityksiä!] 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Jag tycker nog att jag bad ledamöterna framställa ändringsförslag, och vi kan kontrollera det via videogranskning senare, men nu tar jag så pass mycket tillbaka, så att det inte uppstår diskussion i efterhand, att jag öppnar 37 § på nytt. — Ledamot Sirén, varsågod. 

Saara-Sofia Sirén saml 

Arvoisa puhemies! Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen 37 §:ään. 

Mari-Leena Talvitie saml 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Sirénin tekemää esitystä. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Och inga fler förslag kommer här? — Ledamot Purra. 

Riikka Purra saf 

Arvoisa puhemies! Myös perussuomalaisilla on tähän 37 §:ään pykälämuutosesitys. 

Jani Mäkelä saf 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Purran esitystä. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Så där. Kommer det fler förslag? — Nåja. 

Riikka Purra föreslog understödd av Jani Mäkelä att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Saara-Sofia Sirén föreslog understödd av Mari-Leena Talvitie att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Vid omröstningarna ställs först Riikka Purras förslag mot Saara-Sofia Siréns förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Saara-Sofia Siréns förslag ”ja”, Riikka Purras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 45 ja, 10 nej; 144 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Saara-Sofia Siréns förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Saara-Sofia Sirens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Andre vice talman Juho Eerola
:

Jag beklagar om mitt eget agerande på något sätt varit otydligt, så att den här punkten blev oklar. 

41 § 

Mauri Peltokangas föreslog understödd av Jani Mäkelä att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

62 § 

Mauri Peltokangas föreslog understödd av Jani Mäkelä att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

91 § 

Mauri Peltokangas föreslog understödd av Jani Mäkelä att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ikraftträdandebestämmelsen § 

Mauri Peltokangas föreslog understödd av Jani Mäkelä att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mauri Peltokangas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 40/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Jag beklagar ännu de små störningarna, men jag hoppas alla trots allt nu kan gå vidare med gott humör.