Senast publicerat 21-06-2022 19:36

Punkt i protokollet PR 77/2022 rd Plenum Tisdag 21.6.2022 kl. 14.00—18.24

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.