Senast publicerat 05-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 78/2019 rd Plenum Tisdag 10.12.2019 kl. 14.16—14.18

2.  Val av statsminister

Övrigt ärendeÖ 3/2019 rd
Enda behandling
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Vid föregående plenum föredrogs en skrivelse av den 9.12.2019 från republikens president om att statsministerkandidat är riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin. Riksdagen ska nu votera om ett godkännande av förslaget.  

Vid valet iakttas bestämmelserna i 61 § 2 mom. i Finlands grundlag och 65 § 1 mom. i riksdagens arbetsordning. Kandidaten har blivit vald till statsminister om hon har fått mer än hälften av de avgivna rösterna i den öppna omröstning som verkställs. 

Någon debatt om ärendet tillåts inte. Omröstningen om godkännande av statsministerkandidaten verkställs genom omröstning med omröstningsapparat. 

Redogörelsen godkändes. 

Den som omfattar förslaget att riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin väljs till statsminister röstar "ja", den som inte omfattar förslaget röstar "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 70 nej; 30 frånvarande
 

Eftersom fler än hälften av de avgivna rösterna omfattade att riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin väljs valdes hon enligt 61 § 2 mom. i Finlands grundlag till statsminister.  

Talman Matti Vanhanen
:

Riksdagen torde besluta sända resultatet av valet till republikens president för kännedom.  

Ärendet slutbehandlat.