Senast publicerat 05-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 80/2019 rd Plenum Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56

27.  Regeringens årsberättelse 2018Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

BerättelseB 3/2019 rd
BerättelseB 13/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019.