Senast publicerat 18-06-2021 17:22

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59—14.33

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 88/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 88/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.