Senast publicerat 18-06-2021 15:13

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59—14.33

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 2/2021 rd beslut om protokollet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände protokollet i proposition RP 51/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av protokollet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Plenum avbryts nu för stora utskottets och underrättelsetillsynsutskottets möten. Plenum fortsätter klockan 14.30 efter att stora utskottets och underrättelsetillsynsutskottets möten avslutats. 

Riksdagen avbröt plenum klockan 13.26. 

Riksdagen fortsatte plenum klockan 14.31. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Nu fortsätter plenum som avbröts i dag klockan 13.26.