Senast publicerat 18-06-2021 15:28

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59—14.33

13.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 22.6.2021. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den tredje tilläggsbudgetpropositionen: 

Behandlingen av ärendet inleds i plenum tisdag 22.6.2021 klockan 14.00 med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. 

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 21.6.2021 klockan 14.00. Voteringarna i anslutning till ärendet verkställs onsdag 23.6.2021. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses den tredje tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande.  

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2021.