Senast publicerat 22-06-2021 09:52

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59—14.33

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383148
Ändringsförslag 18.6.2021
Bilaga 3A
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 16/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.6.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

7 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 34 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

8 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. Arja Juvonen föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Mia Laihos förslag mot Arja Juvonens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Arja Juvonens förslag ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 33 nej; 34 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Arja Juvonens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 64 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

11 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 66 nej, 1 avstår; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

12 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. Arja Juvonen föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Mia Laihos förslag mot Arja Juvonens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Arja Juvonens förslag ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 36 nej; 32 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Arja Juvonens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 67 nej, 2 avstår; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

14 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 66 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

16 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 63 nej; 35 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

17 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 132 ja, 34 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

34 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 66 nej, 2 avstår; 30 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

34  a § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 66 nej, 2 avstår; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

34 b § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 66 nej, 2 avstår; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 6 

1 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 66 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

59 § 

Arja Juvonen föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 66 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 23 

9 § 

Mia Laiho föreslog understödd av Pia Kauma att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 66 nej, 1 avstår; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Krista Mikkonen /gröna avsåg rösta ”ja” vid omröstning 3. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—50 i proposition RP 241/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 51 och 52 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vi går över till omröstning med begränsad sammansättning. Vi tar en kort paus.