Senast publicerat 18-06-2021 14:10

Punkt i protokollet PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59

6.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 34/2021 rd
Val

Riksdagen valde Merja Kyllönen till medlem och Mai Kivelä till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet.