Senast publicerat 04-06-2021 21:45

Punkt i protokollet PR 81/2016 rd Plenum Fredag 9.9.2016 kl. 13.02—13.29

12.  Utvisning av utlänningar som begått brott

MedborgarinitiativMI 4/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2016.