Senast publicerat 05-06-2021 14:18

Punkt i protokollet PR 82/2018 rd Plenum Onsdag 12.9.2018 kl. 14.00—15.57

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kazakstan om luftfart

Regeringens propositionRP 115/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.