Senast publicerat 06-06-2021 02:25

Punkt i protokollet PR 84/2020 rd Plenum Tisdag 2.6.2020 kl. 14.00—16.33

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 56/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2020.