Senast publicerat 28-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 84/2021 rd Plenum Måndag 28.6.2021 kl. 14.01—17.53

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2021.