Senast publicerat 28-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 84/2021 rd Plenum Måndag 28.6.2021 kl. 14.01—17.53

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2021.