Senast publicerat 05-06-2021 09:04

Punkt i protokollet PR 85/2017 rd Plenum Tisdag 12.9.2017 kl. 13.59—15.36

10.  Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

Statsrådets redogörelseSRR 1/2017 rd
Utskottets betänkandeFrUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2017.