Senast publicerat 29-06-2021 12:10

Punkt i protokollet PR 85/2021 rd Plenum Tisdag 29.6.2021 kl. 11.00

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 37/2021 rd
Val

Riksdagen valde Hilkka Kemppi till medlem i grundlagsutskottet.