Senast publicerat 29-06-2021 12:10

Punkt i protokollet PR 85/2021 rd Plenum Tisdag 29.6.2021 kl. 11.00

7.  Fyllnadsval till revisorerna för Finlands Bank

ValVAL 40/2021 rd
Val

Riksdagen valde Tuula Väätäinen till ersättare i revisorerna för Finlands Bank.