Senast publicerat 07-09-2022 17:09

Punkt i protokollet PR 86/2022 rd Plenum Onsdag 7.9.2022 kl. 14.00—16.11

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 77/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.9.2022.