Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 89/2020 rd Plenum Tisdag 9.6.2020 kl. 14.00—14.01

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Statsrådets redogörelseSRR 1/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 9.6.2020.