Senast publicerat 13-09-2022 17:42

Punkt i protokollet PR 89/2022 rd Plenum Tisdag 13.9.2022 kl. 13.59

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 77/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 i proposition RP 77/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 i proposition RP 77/2022 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.