Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 9/2021 rd Plenum Tisdag 16.2.2021 kl. 14.00—21.46

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 251/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021.