Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 9/2021 rd Plenum Tisdag 16.2.2021 kl. 14.00—21.46

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 190/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2021.