Senast publicerat 06-06-2021 02:19

Punkt i protokollet PR 90/2020 rd Plenum Tisdag 9.6.2020 kl. 14.10—19.57

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 53/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 17/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2020.