Senast publicerat 20-08-2021 18:21

Punkt i protokollet PR 90/2021 rd Plenum Fredag 20.8.2021 kl. 16.04—16.05

2.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

Statsrådets redogörelseSRR 7/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.8.2021.