Punkt i protokollet
PR
96
2020 rd
Plenum
Onsdag 17.6.2020 kl. 13.59—14.58
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2020. 
Senast publicerat 17-06-2020 15:42