Senast publicerat 01-11-2021 11:43

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport onsdag 24.5.2017 kl. 13.58

1.  Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 30 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 

Olavi Ala-Nissilä cent  Li Andersson vänst (r) Juho Eerola saf (s) Markku Eestilä saml  Eeva-Johanna Eloranta sd (r) Sanni Grahn-Laasonen saml  Hanna Halmeenpää gröna (f) Laura Huhtasaari saf (r) Marisanna Jarva cent (r) Ilkka Kantola sd (r) Elsi Katainen cent  Kimmo Kivelä saf  Katri Kulmuni cent  Sanna Lauslahti saml (r) Krista Mikkonen gröna  Mikaela Nylander sv (r) Petteri Orpo saml (r) Ulla Parviainen cent (r) Jaana Pelkonen saml (f) Pekka Puska cent (r) Tuomo Puumala cent (r) Nasima Razmyar sd (f) Juha Rehula cent (r) Paula Risikko saml (r) Kristiina Salonen sd (f) Timo Soini saf (r) Katja Taimela sd  Jani Toivola gröna (s) Maria Tolppanen sd (s) Sofia Vikman saml (s) 

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter: 

Sanni Grahn-Laasonen saml (14:34) Olavi Ala-Nissilä cent (14:54)