Senast publicerat 01-11-2021 13:00

NamnuppropsrapportPlenum Namnuppropsrapport tisdag 23.3.2021 kl. 21.55

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-361286Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande.